DIY

منظور از DIY این است که مشتری خود از مواد اولیه برای تکمیل یک محصول استفاده می کند. این محصول می تواند هدیه ای به خودش ، هدیه ای به خانواده یا دوستانش باشد. هدیه ای که تهیه می کنید در دنیا بی نظیر است و معنای خاصی دارد. هدیه های ساخته شده توسط شخص شخصی متنوع ، فردی و حتی متمایزتر هستند. طراحان ایده های خود را از طریق خدمات شخصی DIY در هدیه ادغام می کنند. در عین حال ، طراحان تازه کار تجربه ای فراموش نشدنی خواهند داشت. مفهوم شخصی سازی شخصی به طور مداوم نیازهای گروه های مختلف مصرف کننده ، جنسیت های مختلف و گروه های سنی مختلف را برآورده می کند.