جواهرات شل

پوسته های مروارید چند رنگ می توان به سر ، نیم تنه ، دستبند و ... تبدیل شد. طراحان اغلب جواهرات را با توجه به شکل و اندازه مرواریدها طراحی می کنند. تفاوت پوسته و مروارید در این است که طراحان می توانند با توجه به بافت پوسته ، به شکل دلخواه پرداخت و مجسمه سازی کنند. جواهرات پوسته محدود به سنباده زدن و مجسمه سازی نیست. این پوسته ها می توانند در رنگهای متنوع ساخته شده و با ترکیب با رزین محصولات چند رنگی طراحی شوند. استفاده از پوسته فقط به تزئین بدن انسان محدود نمی شود. زیور آلات وارد همه جنبه های زندگی شده و در زندگی فرهنگی مدرن ادغام شده اند.